مانترای سوهام

این مانترا بسیار قوی است و اثرات بسیار قابل ملاحظه ای در مدیتیشن می گذارد.

مهمترین و اساسی ترین مانترایی که در اختیار داریم صدای دم و بازدم است همه چیز تنفس است، همه چیز پرانا است صدای تنفس دم و بازدم

موسیقی زندگی .

مانترای سوهام، این مانترا از کجا می اید ؟

این یکی از رازهای این مانترا است ،

این مانترا در حقیقت صدای تنفس در حالت دم و بازدم است .
صدای دم مثل “سو”
صدای بازدم مثل “هام”
بنابراین این مانترا موسیقی زندگی است .

در هنگام مدیتیشن صدای سووووووو را در حالی که به آرامی دم را انجام می دهید بگویید و هامممممممم را در حالی که بازدم را انجام می دهید .(به صورت ذهنی یا با صدا فرقی نمی کند )
سوهام یکی از اذکار مقدس به معنای من او هستم،
همه در یکی و یکی در همه.
مفهوم آن این است که من با او به وحدت رسیده ام . او فاقد شکل، کیفیت، گذشته، حال یا آینده می باشد.
اجرای مانترای سو هام سبب می شود تا طبیعت الهی درونی تان تحقق یابد

با طبیعت واقعی احساس یگانگی داشته باشید
در کاهش استرس و ایجاد آرامش، صلح و آسودگی خاطر بسیار مفید است و در نهایت شادی خود بخودی را به ارمغان می آورد.

با هماهنگی با آوای آن به رقص در بیایید
سرور و وجد بیابید ..

گوش بدهید:

لذت ببرید . . .

دوست دارید دانلود کنید: کلیک کنید
soham-mantra

اشتراک گذاری

نوشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ است.

0

بالا