داستان یک برند خانوادگی موفق: نینی سایت

هر شرکت، پروژه یا حتی کودکی که بزرگ میشه، کودکی و دوران اولیه تولدش دست خوش فراموشی و بعضا تحریف میشه. برای همین برای درج در تاریخ می نویسم که بماند برای کسانی که می خواهند اصل مطلب را بدانند.
نینی سایت، یک نیاز بود که خانم دکتر رزیتا فاطمی و همسرش دگتر اوستا رضوی را بر آن داشت که دست به کار شوند این نیاز را جواب دهند. هنوز دوسالی از تولد نینی سایت نگذشته بود که موسسین محترم مهاجرت کردند و سایت در موسسه پژوهش که مشغول به کار بودند، ادامه پیدا کرد. در این دوره دکتر فرشید علاءالدینی و همسرش و تیمی همدل، کار را ادامه دادند.
تصاویر بالا جلد تقویمی بود که در سال هشتاد و نه برای سال نود چاپ کردیم.
من (پرویز زاهد) هم از سال هشتاد و هفت به تیم نینی سایت پیوستم و بعد از واگذاری سایت از سوی موسسه به آقای بهرامی، چند سالی مدیر اجرائی آن بودم.
یکی از بهترین دورهای زندگی من، کار در تیم نینی سایت بود.
بعد از سال نود و چهار تیم نینی سایت خیلی بزرگتر شد و تحریریه و فنی و گروه مشاورین، به نینی سایت شکل و شمایلی جدید دادند.
در صفحه دوم لوگوي اصلی نشینی سایت (سه کلاغ) را ببینید.

اشتراک گذاری
0

بالا