فقط خود شما مسئول کسب و کار خودتان هستید. هر چیزی که در فعالیت تجاری تان دارید صد در صد محصول فکر و جذب خودتان بوده است و همه آنها را در طی ماهها و سالهای قبل، اول در ذهنتان با افکار ساخته اید، بعد با تمرکز و توجه آن افکار را قدرت داده و تبدیل به باور کرده اید.

باور همان ایمان و اعتقاد شما به هر چیزی است و جهان هستی ، مطابق باورهای شما ، زندگی و کار شما را ساخته است.

اگر باور داشته باشید که دست به هر کاری می زنید، شکست می خورید. این باوری محدود کننده است که باعث میشود شما هر کاری را که شروع کنید با شکست مواجه خواهید شد.

اگر باور داشته باشید  پول در اوردن خیلی سخت است و باید از صبح تا شب دوید و زحمت کشید، همین باور ضعیف باعث میشود تا به سختی پول در بیاورید .

چگونه باید  از تارهای عنکبوتی باورهای ناصحیح بیرون آمد؟ چطور باید تشخیص داد کدام باور صحیح است و کدام ناصحیح؟

یکی از راه های رسیدن سریع به برنامه صحیح، استفاده از مشاور و مربی راهنما برای طی طریق تغییر و رسیدن به مسیر صحیح است.

جلسات مشاوره در روزهای کاری و ساعات اداری در دفتر مرکز صورت می گیرد. هزینه هر جلسه ۶۰ تا ۹۰ دقیقه مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

دوره سه ماهه مشاوره موفقیت در کسب و کار هم به صورت محدود ارائه می شود.

برای تنظیم وقت مشاوره با دفتر ما تماس بگیرید.

تلفن: ۰۲۱۶۶۴۷۶۶۹۲

پرویز زاهد

تلگرام: @parvizzahed