چکآپ ذهن : باورهای ثروت و پول

کاربر گرامی ، ضمن تشکر از حضور شما در این سایت ، آزمون چکاپ باورها ، برای تست موانع و مشکلات در حوزه نظام باورهای شما طراحی شده است . شما با این آزمون به وضعیت الگوهای ذهنی خود در زمینه ثروت و درآمد و شغل پی میبرید . لطفا پاسخ هر سوال را با احساسی که همین لحظه دارید ، جواب بدهید . این جملات با دقت و ظرافیت طراحی شده اند تا همه الگوهای نظام باوری شما را بیرون بکشند . برای شروع تغییر در مسیر زندگی ، لازم است باورهای ضعیف و محدودکننده ، شناسایی شده و سپس نسبت به اصلاح و یا حذف آنها اقدام شود . مهمترین مرحله گذر از شرایط فعلی به سمت تغییرات بزرگ در زندگی ، شناختن عوامل ایجاد کننده مشکلات و محدودیتها در زندگی میباشد . باورها هر لحظه با توجه به افکار و توجه ذهن ما در حال شکل گرفتن هستند . اینجوری نیست که ما در گذشته یکسری باورهایی را برای خودمان ساخته ایم و فقط همان باورها دارند برای زندگی ما تصمیم میگیرند . ما هر لحظه با توجه به نوع و شکل افکاری که در ذهن داریم ، در حال شکل دادن الگوها و باورهای ذهنی هستیم . لازم است در هر دوره چند ماهه نسبت به چکاپ باورهای ذهنی اقدام کنیم تا از ورود باورهای جدید و سالم بودن آنها مطمن بشویم .