چرا و چگونه باید تغییر کنیم ؟

زندگی ما براساس انرژی و ارتعاش افکار و باورهای ذهن ما شکل گرفته است . ما همه ورودیهای ذهنمان که از حواس پنجگانه تشکیل میشود ، به صورت افکار در ذهن تولید شده و هر فکر فرکانس مخصوص خود را به ناخوداگاه ما ارسال میکند . ناخوداگاه ما به منبع اصلی جهان هستی متصل بوده و این فرکانهای ارسالی ، درواقع به جهان هستی فرستاده میشوند . جهان با توجه به ماهیت افکار و فرکانسهای ارسالی ما ، پدیده هایی را در سر راه زندگی ما قرار میدهد که دقیقا ریشه و مفهوم همان افکار را تجربه خواهیم کرد . این افکار و ورودیهای ذهن ما ، باتوجه به محیط و انتخابهای ما وارد مغز شده و بر اثر توجه زیاد و تمرکز فکر و ذهن ، تبدیل به باور میشوند . همه جنبه های زندگی ما ، نشانه هایی از باورهای ماست. اگر در روابطمان یا درآمد و پول و شرایط سلامتی مشکل داریم ، همه به باورهای ما ارتباط دارند . بزرگترین دستاورد بشر در عصر حاضر همین بوده که انسان میتواند آگاهانه ، با تغییر افکار و زاویه دید و نگاهش به جهان ، باورهای خود را تغییر داده و در نتیجه زندگی هم متحول شود . و این تحول و تغییر دقیقا در راستای خواسته ها و نوع افکاری است که شخص با انتخاب خود ، و برای تغییر زندگی در ذهنش تولید میکند . اولین قدم برای تغییر در زندگی ، شناخت عامل مشکلات هست . مثل یک بیمار که از درد بیماری به پزشک مراجعه میکند و پزشک هم ابتدا عامل درد و بیماری را شناسایی میکند و بعد نسبت به درمان درد ، داروهای لازم را تجویز میکند . برای شناخت عامل مشکلات ، باید باورهای مشکل ساز و ضعیف را شناسایی کنیم تا نسبت به اصلاح و تقویت آنها اقدام کنیم . تیم تلاش هوشمند با ارایه آزمون و چکاپ ذهن ، راه شناسایی باورهای ضعیف و مشکل ساز را برای شما راحت و اسان کرده و در دو زمینه اعتماد بنفس و روابط و نیز پول و ثروت میتوانید نسبت به شناسایی وضعیت باورهای خود اقدام کنید .

لینک ورود به آزمون باورهای پول و ثروت

 

چکآپ ذهن : آزمون باورهای ثروت

 

لینک ورود به آزمون اعتماد بنفس و روابط

چکاپ ذهن : آزمون باورهای اعتماد بنفس و روابط

اشتراک گذاری

نوشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ است.

0

بالا